SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL

La Diputació de Girona, dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Darnius una subvenció per al finançament de les despeses del lloc de treball de secretaria intervenció (retribucions i costos de la seguretat social).

Darnius, 17 d’octubre de 2022