SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, dins del programa “Del pla a l’acció”, línia 1, anualitats 2020-2021ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Darnius per a la redacció de l’informe de seguiment del Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) d’aquest municipi.