RESTRICCIONS. PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER INCENDIS FORESTALS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ INT/2247/2022, de 14 de juliol, per la qual s’estableixen determinades restriccions atesa l’activació simultània del Pla de protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).

A partir d’avui divendres es restringeix l’accés a nou massissos i parcs naturals i s’eleva el Pla Alfa a 275 municipis: s’hi prohibeixen les acampades, rutes i activitats esportives al medi natural, es restringeixen els casals i colònies i la circulació motoritzada i se suspèn l’activitat agrícola amb maquinària i les obres a la carretera.