Informació al contribuent

Calendari

 • IAE de l’1 de setembre al 31 d’octubre
 • IBIR de l’1 de juny al 31 de juliol
 • IBIU de l’1 de juny al 31 de juliol
 • IVTM del 15 de març al 15 de maig
 • TAXANI -Taxa Tinença Animals de l’1 de setembre al 31 d’octubre
 • AIGTRIM – Aigües Trimestral
 • TAXACEM – Taxa Cementiri Municipal de l’1 de setembre al 31 d’octubre
 • TAXVIV – Taxa Habitatge de l’1 de setembre al 31 d’octubre

Recaptacions

Gestió i recaptació en voluntària

 • IAE- Impost d’Activitats Econòmiques
 • IBIR- Impost Béns Immobles Rústics
 • IBIU- Impost Béns Immobles Urbana
 • IVTM de l’1 de març al 30 d’abril
 • TAXANI-Taxa Tinença Animals de l’1 de setembre al 31 d’octubre
 • AIGTRIM – Aigües Trimestral
 • TAXACEM – Taxa Cementiri Municipal de l’1 de setembre al 31 d’octubre
 • TAXVIV – Taxa Habitatge de l’1 de setembre al 31 d’octubre

Recaptació en executiva

 • IAE. Impost d’Activitats Econòmiques
 • IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
 • IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
 • IIVTNMU. Impost Increment Valor Terrenys Naturals Urbana

Lloc de pagament

Per a més informació us podeu adreçar a:

XALOC
Carrer: Nou, 169 – 17600, Figueres
Telèfon: 972 501 365

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Sistema de pagament: per entitat bancària.