Plàtan i font de Can Massot

 

Plàtan i font de Can Massot – Autor: Quim Giró

Plàtan (Platanus hispanica) que va ser plantat per refrescar i ombrejar l’entorn del mas. Característiques: Llueix una volta de canó de 4,70 m i un gruix d’1,5 m, i es bifurca a uns 3 metres d’alçada amb dues branques de 3 m i 2,5 m aproximadament. El plàtan té una alçada de 15 metres i una capçada de 28 metres. Estat: Exemplar en molt bon estat de salut. Suggeriments: L’arbre fa ombra al mas i també a la font de can Massot, donant lloc a un espai molt agradable. Hi ha bons accessos. Cal ser respectuós amb el lloc. El Plàtan de Can Massot ha estat catalogat com a Arbre Monumental i Singular per la Generalitat de Catalunya. (Decret 214/1987: ‘Es consideren arbres monumentals els exemplars que, per les mides excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, història o particularitat científica, siguin mereixedors de mesures de protecció’).


Més informació

A la carretera que porta a Maçanet, a prop de Can Massot.

Telèfon: 972 535 700 / 667 534 649

www.darnius.cat

ajuntament@darnius.cat

Plàtan i font de Can Massot – Autor: Quim Giró