Història

La història de Darnius comença l’any 983, quan apareix escripturat amb la veu llatina Darnicibus, que pertanyia al comtat de Besalú. Trobem repartits per tot el terme municipal indicis de poblaments neolítics, com els dòlmens del Mas Puig de Caneres. L’any 1070 se cita per primera vegada al castell de Mont-roig, quan era possessió dels senyors de Darnius.

Aprofitant les extensions d’alzina surera, el poble va desenvolupar des del segle XIX una important indústria surera, l’existència de la qual s’allarga fins ben entrat el segle XX.

El 1954, el Ministeri d’Obres Públiques va ordenar la construcció d’un pantà en el terme de Boaella, però raons tècniques van obligar a modificar la ubicació del mur de contenció, que va passar finalment a Darnius, tot i que es va mantenir el topònim original del pantà.

Finalment, el 10 de febrer de 2015 s’aprova la denominació d’embassament de Darnius – Boadella (ACUERDO GOV/16/2015). 

Imatges